Har stofferne eller alkohol overtaget dit liv?

Brydehuset kan hjælpe dig med rådgivning og behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug.

Ring til os nu på 4477 3737 hvis du ønsker, at det skal stoppe.

Der er altid plads – og det er gratis!

Rådgivning

Brydehuset er et førende misbrugscenter i København og vi har mange års erfaring med rådgivning og hjælp til misbrug. Er du pårørende til en person med et misbrug, er vi klar til at yde gratis rådgivning ift hvordan du kan håndtere den meget komplekse situation. Er du selv misbruger, er du også meget velkommen til at kontakte os mhp behandling.

Behandling

Hvis du har brug for behandling, kan du kontakte os på 4477 3737. Når du kontakter os første gang, tilbydes du en samtale med en socialrådgiver, som vil lytte til dine udfordringer og fortælle om mulighederne i Brydehuset.

Behandlingen af stofmisbrug eller alkoholmisbrug vil under alle omstændigheder tage udgangspunkt i dine konkrete behov og ønsker, og kan eksempelvis bestå af terapi, social rådgivning og medicinsk behandling.

U18 Modellen

I vores ungebehandling bruger vi U18 modellen fra Arhus Kommune og Center for Rusmiddelforskning, fordi den skaber gode resultater i behandlingen. Vi fokuserer på dig og dine behov og vi møder dig i øjenhøjde og med nysgerrighed. U18 bygger på dialog og mulig forældreinddragelse:

  • Rådgivning til dig og dine forældre – både indledende og evt. anonym rådgivning samt udvidet rådgivning
  • Udredning af dine behandlingsbehov med særligt fokus på rusmiddelbrug samt helhedsorientering
  • Behandlingsforløb i form af individuelle forløb og temabaserede gruppeforløb
  • Behandling under behandlingsgarantien
  • Forældrekurser

Behandlingstilbud indenfor 14 dage

Alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug er gratis hos Brydehuset, og der er behandlingsgaranti, som betyder, at du skal have et behandlingstilbud indenfor 14 dage efter, du har henvendt dig til os.
Du får din egen gennemgående kontaktperson, som følger din behandling fra start til slut.

Derfor – hvis du, en af dine venner eller din familie har et overforbrug eller misbrug af stoffer eller alkohol, vil vi meget gerne høre fra dig.
Kontakt os på 4477 3737 eller send en mail på brydehuset@balk.dk

#Makeitstop platformen er for dig og andre unge med rusmiddelproblemer

Med #makeitstop platformen ønsker Brydehuset at sætte fokus på:

  • at det er gratis for dig at komme i behandling i Brydehuset
  • at du og andre unge lærer Brydehuset bedre at kende!
  • at du og andre unge med rusmiddelproblematikker kommer i behandling

Hvad du skal vide om os:

I Brydehuset er vi specialister i ungebehandling. Vi har et højt fagligt niveau og kan hjælpe dig og andre unge videre i en tilværelse uden styrende rusmidler.

Hos os kan du være tryg – vi passer godt på dig…

Behandlingen i Brydehuset er gratis og dokumenteret effektiv

Vi hjælper DIG med at tage kontrollen tilbage i DIT liv.

Oversigt over rusmidler

Der er mange rusmidler i omløb i Danmark. Nedenfor kan du læse om det mest udbredte.
For yderligere information, kan du kigge på Brydehusets hjemmeside: https://brydehuset.dk/

Hash

Hash er lavet af cannabisplanten og det aktive og euforiserende stof i cannabis kaldes THC. Hash kan gøre, at man føler sig afslappet, det ændrer ens sanser, så man hører eller føler ting, som man normalt ikke gør. Hash påvirker den måde, din hjerne fungerer på, især evnen til indlæring og koncentration, men også følelserne. Stoffet bliver længere i kroppen og hjernen end andre rusmidler og ophober sig.

For unge har bivirkninger af hash på hjernen stor betydning, fordi det er i ungdomsårene, hjernen udvikler sig mest. Det kan få alvorlige konsekvenser senere i livet. Andre bivirkninger af hash kan komme i form af nedture og panikangst – dette kaldes populært hashpsykose. Er man psykisk sårbar, er der en særlig stor risiko for hashpsykose.
Læs mere om hash her: https://brydehuset.dk/cannabishash/

Kokain

Kokain udvindes fra kokaplantens blade og kan tages ved at sniffe, ryge eller fixe. Kokain påvirker central- nervesystemet og er en stærk stimulans. Stoffet giver en lykke-rus efter få sekunder, som gør at man er fuld af selvtillid og føler sig uovervindelig. Stoffet er ekstremt vanedannende. Nogle tager kokain for at få energi til at udføre deres arbejde og kan derfor føle usikkerhed, angst og paranoia når de ikke er på stoffet. Mænd, der bruger kokain kan også opleve impotens. Stoffet skaber uro i kroppen, så der er mange brugere, der udvikler et sideløbende misbrug af beroligende stoffer for at mindske bivirkningerne ved kokainen.
læs mere om kokain her: https://brydehuset.dk/kokain/

Ecstasy/MDMA

Ecstasy er kemisk fremstillet og består af hvide krystaller med det kemiske navn MDMA. Det holder brugeren vågen og aktiv ved at stimulere hjernen. Ecstasy er meget udbredt og betegnes som et feststof forbundet med en følelse af lykke og evnen til at feste og danse hele natten. Ecstasy sælges typisk som piller ofte markeret med et “E” eller dødningehoved. Mange oplever sanseindtryk som berøringer og lyde meget stærkt. For eksempel kan musikoplevelser og farver opleves meget intense. Ved overdosis (forgiftning) med MDMA kan man opleve meget ubehagelige synshallucinationer.

Fysisk kan ecstasy påvirke brugeren så kropstemperaturen øges og hjertet slår hurtigere. En bivirkning ved Ecstasy er depression og paranoia. Ecstasy kan allerede ved første brug give nedtrykthed i dagene efter indtagelse.
Læs mere her: https://brydehuset.dk/ecstasymdma/

Alkohol

Alkohol er verdens mest brugte rusmiddel og det rusmiddel som har de mest alvorlige konsekvenser for individ og samfund. Større mængder af alkohol over en længere periode, kan skabe afhængighed og abstinenser, som kan have store fysiske og psykiske konsekvenser for misbrugere og deres pårørende. Unge bør drikke mindre end sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er bl.a. fordi et stort forbrug af alkohol kan skabe forandringer i den del af hjernen, der har med indlæring at gøre. Man bliver dårligere til at lære.
Læs mere her: https://brydehuset.dk/alkohol/

Speed/Amfetamin

Speed er det gængse navn for amfetamin, som er et syntetisk stof og kunstigt fremstillet. Speed gør bl.a., at man bliver frisk og vågen. Speed betragtes som et feststof og ses som weekend misbrug, hvorefter man bruger de næste dage på at komme at komme sig oven på den efterfølgende nedtur. Længerevarig brug kan give en række fysiske og psykiske gener, bl.a.  impotens, rystelser, svækket immunsystem, hjertebanken, aggressivitet, kvalme, paranoia, depression og hallucinationer.
Se mere her: https://brydehuset.dk/speedamfetamin/

Svampe

Psilocybinsvampe indeholder det aktive stof psilocybin, som hører til familien af hallucinogener, som f.eks. LSD. Brugeren får hallucinationer, i form af forvrængning eller ændrede sanseindtryk, tankegang og stemning, hvor man kan høre lyde eller se ting, der ikke eksisterer. Det er aldrig til at vide, hvordan man reagerer på at spise svampe. Man kan derfor opleve både behagelig og ubehagelig rus.
Læs mere her: https://brydehuset.dk/svampe/