Abstinenser

Der er flere typer af abstinenser forbundet med MDMA/Ecstasy. De dukker op dage til uger efter endt brug og de kan vare dage til uger. De mest hyppige er hyperaktivitet, øget smertetærskel, øget blodtryk og puls, stirrende blik, irritabilitet, tør og rød hud, voldsom og selvdestruktiv adfærd. Det kan også være angst, depression, forvirring, auditive og visuelle hallucinationer, hukommelsestab, irritabilitet, selvmordstanker.

Bivirkninger

Efter et stykke tid producerer hjernen mindre af stoffet serotonin, hvilket kan føre til depression og paranoia. Ecstasy kan allerede ved første brug give nedtrykthed i dagene efter indtagelse.

Svækket dømmekraft. Under påvirkning af ecstasy svækkes dømmekraften, hvilket bl.a. kan medføre grænseoverskridende adfærd og fejldosis.

Blandingsmisbrug

Typisk kombineres MDMA med alkohol og det kan give en meget uforudsigelig virkning.

Afhængighed

Ecstasy skaber afhængighed. Du opbygger hurtigt tolerance over for stoffet, så du bliver nødt til at indtage større mængder for at opnå samme virkning som i starten. Ved brug over længere tid, aftager de positive effekter på grund af opbygget tolerance, mens de negative bivirkninger tager til.

 

Blandingsmisbrug

Typisk kombineres MDMA med alkohol og det kan give en meget uforudsigelig virkning.

Hvis du eller en du kender har et overforbrug af ecstasy, så ring til os på 4477 3737 eller skriv på brydehuset@balk.dk for at høre mere om mulighederne.