Beskrivelse

Stoffer, som kan sniffes, kaldes også inhalanter (kommer af ordet inhalere). Ofte bruges helt almindelige hverdagsartikler, som lattergas, lightergas, benzin og andre opløsningsmidler. Det skyldes, at de er nemme at få fat i, da de er både billige og lovlige og mange findes i de fleste hjem. Fælles for dem alle er, at der på emballagen ofte står advarsler om, at indholdsstofferne er giftige og yderst skadelige ved for eksempel indånding. Disse advarsler skal tages meget bogstaveligt.

Effekt 

Virkningen er meget individuel, og afhænger af, hvad der er blevet inhaleret, samt hvilken dosis. Rusen kan minde lidt om den effekt, alkohol har. Der er forskellige måder at inhalere dampene på. Uanset hvilken metode, der benyttes, er det vanskeligt at styre dosis.

Generelt gør opløsningsmidlerne, at kroppens reaktioner forsinkes og det bliver svært at tænke klart og koncentrere sig. 

Når man sniffer opløsningsmidler kan man også føle sig fuld eller bedøvet. Det betyder, at man kan blive svimmel, have svært ved at styre sine bevægelser og tale usammenhængende. Hvis man sniffer meget, kan man opleve hallucinationer. Virkningen ophører dog kort tid efter man er holdt op med at sniffe.

Derefter kan man opleve hovedpine, kvalme og en række andre tegn på ubehag i kroppen.

Forgiftning

Risikoen for forgiftning og overdosis er stor. Der er ikke stor forskel på den mængde, som giver rus og den mængde, der giver forgiftning. Snifning påvirker åndedrætscentret og er hæmmende for vejrtrækningen, hvilket helt kan stoppe åndedrættet. Snifning kan også forstyrre hjerterytmen og kan give hjertestop.

Afhængighed

Det er muligt at blive afhængig af snifning. Det bevirker en øget trang til at fortsætte med inhalering hos brugeren.

Abstinenser

Hovedpine, muskelkramper og mavesmerter.

Bivirkninger

Regelmæssig indtagelse af opløsningsmidler medfører hjerneskade. Vores hjerner er beskyttet af et fedtlag, der med tiden bliver opløst, hvis man inhalerer for eksempel lightergas. Det betyder, at man bliver dårligere til at huske og koncentrere sig. Det er også kendt som “malerhjerne”.

Brug af inhalanter kan gå hårdt ud over de indre organer. Da stofferne er billige og let tilgængelige, er brugerne af inhalanter for det meste meget fattige eller meget unge. I Danmark er brugerne gennemsnitligt mellem 13 og 16 år.

Længerevarende brug af opløsningsmidler kan desuden beskadige andre vitale dele af kroppen såsom muskler, lever, nyrer og knoglemarv. Da doseringen ved inhalering er uforudsigelig, kan man risikere, at det har døden til følge allerede første gang, man prøver det.

Selv blandt “hærdede” stofbrugere frarådes det at benytte disse stoffer. De permanente skader, man kan pådrage sig, samt risikoen for øjeblikkelig død, gør opløsningsmidlerne farligere end noget andet stof.

De fleste af denne slags stoffer er desuden meget brandfarlige, hvilket også fremgår af deres emballage.

Blandingsbrug

Hvis du sniffer samtidig med at du drikker alkohol, tager nerve- eller sovemedicin, eller andre stoffer er virkningen uforudsigelig, hvilket medfører en stor risiko.

Specifikt om lattergas

Snifning af lattergas giver dig en rus, der minder om at blive fuld af alkohol. Det virker hæmmende på centralnervesystemet, så man bliver svimmel, usikker i bevægelserne, opstemt og vrøvlende.

Gas fra gaspatroner påvirker balancen, hvilket giver risiko for svimmelhed og fald. Et stort og langvarigt brug af lattergas kan i sjældne tilfælde give permanente nerveskader.

Da patronerne indeholder gas, der ikke er blandet op med ilt, kan der ved vedvarende inhalation opstå iltmangel og bevidstløshed. I yderste konsekvens kan man blive kvalt.

Hvis indtagelsen af gas fra gaspatroner sker samtidig med indtagelse af alkohol eller andre sløvende rusmidler som benzodiazepiner og opioider, resulterer det i en forøget risiko for iltmangel og kvælning.

Muligheder for behandling hos Brydehuset

Hos brydehuset kender vi til problemer som følge af brug af inhallanter

Behandling for misbruget består af samtaler, rådgivning, støtte, vejledning, medicinsk og social behandling.

Hvis du eller en du kender sniffer eller bruger inhallanter, så ring til os på 4477 3737 eller skriv på brydehuset@balk.dk for at høre mere om mulighederne.