Viden om rusmidler

Der er mange forskellige typer af rusmidler i omløb og de kan have mange forskellige virkninger og fordele for den enkelte bruger. Helt overordnet kan man klassificere stofferne indenfor følgende kategorier:

Depressanter (downers) giver ro og afslappende og bedøvende virkning. Det er typisk stoffer som alkohol, hash og lattergas.

Stimulanter (uppers) er opkvikkende og giver brugeren energi. Nogle af de mest gængse stimulerende stoffer er kokain, amfetamin. Renheden af stofferne er meget svingende og dertil kommer, at de almindeligvis indtages i en blanding med andre stoffer, hvilket øger risikoen for dødelig forgiftning.

Antipsykotiske stoffer er typisk lægeordinerede og bruges til behandling af psykiske lidelser og hvis man hare en bestemt diagnose eller personlighedsforstyrrelser.

Hallucinogene stoffer (trips) giver bevidsthedsudvidende indtryk og ud af kroppen oplevelser. Man ser, hører og mærker ting, som ikke findes i virkeligheden.

U18 Modellen

I vores ungebehandling bruger vi U18 modellen fra Arhus Kommune og Center for Rusmiddelforskning, fordi den skaber gode resultater i behandlingen. Vi fokuserer på dig og dine behov og vi møder dig i øjenhøjde og med nysgerrighed. U18 bygger på dialog og mulig forældreinddragelse:

  • Rådgivning til dig og dine forældre – både indledende og evt. anonym rådgivning samt udvidet rådgivning
  • Udredning af dine behandlingsbehov med særligt fokus på rusmiddelbrug samt helhedsorientering
  • Behandlingsforløb i form af individuelle forløb og temabaserede gruppeforløb
  • Behandling under behandlingsgarantien
  • Forældrekurser