Fashionable female teenager wearing her messy ginger hair loose relaxing indoors, sitting at white wall, dressed in black t-shirt, hat and ragged jeans, having happy look, enjoying free time at home

Råd og vejledning

Det første der vil ske, når du kontakter os er at vi tager en råd og vejledningssamtale. I den samtale lærer vi hinanden bedre at kende og vi får en bedre fornemmelse af, hvad der sker i dit liv. 

Vores samtaler er altid fortrolige og derfor kan du stole på, at det du siger til os, ikke kommer videre. Derfor er det også vigtigt at vi har en åben og ærlig dialog.  

Under 18

Hvis du er under 18 år, skal du have en eller begge dine forældre med til den første samtale, fordi du endnu ikke er myndig. 

U18 Modellen

I vores ungebehandling bruger vi U18 modellen fra Arhus Kommune og Center for Rusmiddelforskning, fordi den skaber gode resultater i behandlingen. Vi fokuserer på dig og dine behov og vi møder dig i øjenhøjde og med nysgerrighed. U18 bygger på dialog og mulig forældreinddragelse:

  • Rådgivning til dig og dine forældre – både indledende og evt. anonym rådgivning samt udvidet rådgivning
  • Udredning af dine behandlingsbehov med særligt fokus på rusmiddelbrug samt helhedsorientering
  • Behandlingsforløb i form af individuelle forløb og temabaserede gruppeforløb
  • Behandling under behandlingsgarantien
  • Forældrekurser