Behandling

I Brydehuset er vi specialister i behandling af unge for stofmisbrug eller alkoholmisbrug. Vi er 9 medarbejdere som alle har mange års erfaring med unge og som brænder for at gøre en forskel. Vi har et højt fagligt niveau og kan hjælpe dig og andre unge videre i en tilværelse uden styrende rusmidler. Du skal føle dig tryg ved os og at du ved, vi passer godt på dig.

Brydehuset tilbyder ambulant behandling, som betyder, at du bor hjemme, mens du er i behandling. Vores erfaringer med den ambulante behandlingsform er meget positive. For de fleste er det den mest effektive måde at være i behandling på, fordi der bliver lavet så lidt om i dit liv som muligt mens du er i behandling. Dvs. du bor hjemme og er tæt på familie. Du beholder dit job, skole, venner, netværk, aktiviteter, osv. Under behandlingen vil vi give dig strategier til at bruge de positive ting i dit liv til din fordel, så du vender dig til et liv uden styrende rusmidler. De ting kan spille en vigtig rolle, når du skal leve et godt liv uden stoffer efter endt behandling.

Din ret til behandling

Mange ved det ikke, men alle har ret til gratis behandling for stof- eller alkoholmisbrug i kommunalt regi i Danmark. Dvs. din hjemkommune skal betale, hvis du vælger at komme i behandling for et stofmisbrug eller et alkoholmisbrug. Samtidig er der behandlingsgaranti, som betyder at du skal have et tilbud om hjælp til behandling for stofmisbrug eller alkoholmisbrug indenfor 14 dage efter du har henvendt dig første gang.

U18 Modellen

I vores ungebehandling bruger vi U18 modellen fra Arhus Kommune og Center for Rusmiddelforskning, fordi den skaber gode resultater i behandlingen. Vi fokuserer på dig og dine behov og vi møder dig i øjenhøjde og med nysgerrighed. U18 bygger på dialog og mulig forældreinddragelse:

  • Rådgivning til dig og dine forældre – både indledende og evt. anonym rådgivning samt udvidet rådgivning
  • Udredning af dine behandlingsbehov med særligt fokus på rusmiddelbrug samt helhedsorientering
  • Behandlingsforløb i form af individuelle forløb og temabaserede gruppeforløb
  • Behandling under behandlingsgarantien
  • Forældrekurser